среда, 16. април 2014.

My Long Forgotten Shawl...

I found this shawl in a cupboard at my parent's house. I'd made it ages ago. It still looks beautiful and keeps warm in chilly evenings...

(First time published here)


 
Material:
About 450gr of thick yarn or 300gr of cotton thread if you want to make a summer version of this shawl


Abbreviations:

st - stitch
ch - chain
sc - single crochet
dc - double crochet
tc - triple crochet
n.a. - next archInstructions:

Start the shawl from the bottom corner by working ch9, close in a circle.

row 1 - ch7, 5dc in the ch9 circle, ch3, 1dc in the next st. Turn (continue working in rows - turning the piece after each row and begin all rows with ch7, and finish all rows with ch3 and 1tc in the 4th st of previous row).
row 2 - 1sc in the 1st arch, ch5, 1sc in n.a.
row 3 - 5dc in the 1st arch, ch3, 1sc in n.a., ch3, 5dc in n.a.
row 4 - *1sc in 1st arch, ch5*, repeat 2x from*to* .
row 5 -  5dc in 1st arch, ch3, 1sc in n.a., ch3, 3dc in n.a. (starting the central diamond), ch3, 1sc in n.a., ch3, 5dc in n.a.
row 6 - 1sc in n.a., ch5, 1sc in n.a., ch5, 2dc in n.a., 3dc, 2dc in n.a., ch5, 1sc in n.a, ch5, 1sc in n.a.
row 7 - 5dc in n.a., ch5, 1sc in n.a., ch5, 2dc in n.a., 7dc, 2dc in n.a., ch5, 1sc in n.a., ch5, 5dc in n.a.
row 8 - 1sc in n.a., ch5, 1sc in n.a., ch5, 2dc in n.a., 11dc, 2dc in n.a., ch5, 1sc in n.a., ch5, 1sc in n.a.
row 9 - 5dc in n.a., ch5, 1sc in n.a., ch5, 2dc in n.a., 7dc, ch3, skip 1 st, 7dc, 2dc in n.a., ch5, 1sc in n.a., ch5, 5dc in n.a.
row 10 - 1sc in n.a., ch5, 1sc in n.a., ch5, 2dc in n.a., 7dc, ch3, 1sc in n.a.,  ch3, skip 2sts, 7dc, 2dc in n.a., ch5, 1sc in n.a., ch5, 1sc n.a.
row 11 - 5dc in n.a., ch5, 1sc in n.a., ch5, 2dc in n.a., 7dc, ch3, 1sc in n.a.,
ch3, 1sc in n.a.ch3skip 2sts, 7dc, 2dc in n.a.ch5, 1sc in n.a.ch5, 5dc in n.a.
row 12 - *1sc in n.a., ch5*, repeat 2x from*to*, ch5, skip 2sts, 7dc, 2dc in n.a., ch3,
1sc in n.a.ch3, 2dc in n.a., 7dc, *ch5, 1sc in n.a.*, repeat 2x from *to*.
row 13 - *5dc in n.a., ch5, 1sc in n.a., ch5*, repeat 1x from *to*, skip 2sts, 7dc,
2dc in n.a.ch1, 2dc in n.a., 7dc, *ch5, 1sc in n.a.ch5, 5dc in n.a.*, repeat 1x from *to*.
row 14 - *1sc in n.a., ch5*, repeat 4x from*to*, skip 2sts, 7dc, 1dc in n.a., 7dc,
*ch5, 1sc in n.a.*, repeat 4x from*to*.
row 15 - 5dc in n.a., ch5, 1sc in n.a., ch5, 3dc in n.a. (starting the next diamond),
 ch5, 1sc in n.a.ch5, 5dc in n.a.ch5, 1sc in n.a.ch5, skip 2sts, 11dcch5,
1sc in n.a.ch5, 5dc in n.a.ch5, 1sc in n.a.ch5, 3dc in n.a. (starting another diamond), ch5, 1sc in n.a.ch5, 5dc in n.a.
row 16 -1sc in n.a., ch5, 1sc in n.a., ch5, 2dc in n.a., 7dc, 2dc in n.a., *ch5, 1sc in n.a.*,
repeat 2x from *to*, ch5, skip 2sts, 7dc, *ch5, 1sc in n.a.*, repeat 2x from *to*, ch5,
2dc in n.a., 3dc, 2dc in n.a., *ch5, 1sc in n.a.*, repeat 1x from *to*.
row 17 - 5dc in n.a., ch5, 1sc in n.a., ch5, 2dc in n.a., 7dc, 2dc in n.a., ch5,
1sc in n.a., ch5, 5dc in n.a.ch5, 1sc in n.a.ch5, skip 2sts, 3dcch5, 1sc in n.a.,
ch5, 5dc in n.a., ch5, 1sc in n.a.ch5, 2dc in n.a., 7dc, 2dc in n.a.ch5, 1sc in n.a.ch5
5dc in n.a.
row 18 - repeat row 8 1x, then ch5, 1sc in n.a., ch5, 1sc in n.a., ch5, repeat row 8 again.
row 19 - repeat row 9 1x, ch5, 1sc in n.a., ch5, repeat row 9 again.
row 20 - repeat row 10 1x, ch5, repeat row 10 again.
From row 21 repeat rows 11-20 as many times as you need to get to the end of the row.

Work until you reach a desired length (you will have 4, 5 or more diamonds). Finish off with row 17, repeating the pattern as many times as the width of the shawl requires.

From the remaining yarn (or thread) cut long fringe and attach them to the diagonal sides of the shawl. Sprinkle the finished piece with water, iron it and leave to completely dry on a flat surface.

Note: in case you notice any errors in these instructions, please let me know.

Marama za sva vremena...


Ovu maramu pronašla sam u ormanu kod svojih roditelja, a uradila sam je pre jedno 100 godina. I dalje je lepa i fino greje u prohladnim večerima...


(Prvu objavu ove marame pogledajte ovde)

 

Materijal:

oko 450gr debele vune ili 300gr pamučnog konca ako želite letnju varijantu.

Skraćenice:

p - petlja
pl - petlja lančića
nst - niski stubić (bez navoja)
vst - visoki stubić (sa 1 navojem)
dv - dvostruki visoki stubić (sa 2 navoja)
sl. - sledeći


Uputstvo:

Započnite maramu iz donjeg ugla kukičanjem lančića od 9 petlji, zatvorite mrtvom petljom u krug.

1. red - 7pl, 5vst u krug od 9pl, 3pl, 1dv u sl.p. Okrenite rad (nadalje radite maramu sa okretanjem i sve redove započinjite lančićem od 7p, a završavajte sa 3pl i 1dv u 4.pl prethodnog reda.).
2. red - 1nst u prvi luk, 5pl, 1nst u sl.luk.
3. red - 5vst u prvi luk, 3pl, 1nst u sl. luk, 3pl, 5vst u sl. luk.
4. red - *1nst u prvi luk, 5pl*, od * do * ponovite 2x.
5. red -  5vst u 1.luk, 3pl, 1nst u sl.luk, 3pl, 3vst u sl.luk (započinjete centralni dijamant), 3pl, 1nst u sl.luk, 3pl, 5vst u sl.luk.
6. red - 1nst u prvi luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 2vst u sl.luk, 3vs, 2vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 1nst sl.luk.
7. red - 5vst u 1.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 2vst u sl.luk, 7vst, 2vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 5vst u sl.luk.
8. red -  1nst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 2vst u sl.luk, 11vst, 2vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk.
9. red -  5vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 2vst u sl.luk, 7vst, 3pl, preskočiti 1 p, 7vst, 2vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 5vst u sl.luk.
10. red -  1nst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 2vst u sl.luk, 7vst, 3pl, 1nst u sl.luk, 3pl, preskočiti 2p, 7vst, 2vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 1nst sl.luk.
11. red -  5vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 2vst u sl.luk, 7vst, 3pl, 1nst u sl.luk, 3pl, 1nst u sl.luk, 3pl, preskočiti 2p, 7vst, 2vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 5vst u sl.luk.
12. red -  *1nst u sl.luk, 5pl*, ponoviti 2x od*do*, 5pl, preskočiti 2p, 7vst, 2vst u sl.luk, 3pl, 1nst u sl.luk, 3pl, 2vst u sl.luk, 7vst, *5pl, 1nst u sl.luk*, ponoviti 2x od *do*.
13. red - *5vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl*, ponoviti 1x od *do*, preskočiti 2p, 7vst, 2vst u sl.luk, 1pl, 2vst u sl.luk, 7vst, *5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 5vst u sl.luk*, ponoviti 1x od *do*.
14. red -  *1nst u sl.luk, 5pl*, ponoviti 4x od*do*, preskočiti 2p, 7vst, 1vst u sl.luk, 7vst, *5pl, 1nst u sl.luk*, ponoviti 4x od*do*.
15. red - 5vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 3vst u sl.luk (započinjete sledeći dijamant), 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 5vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, preskočite 2p, 11vst, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 5vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 3vst u sl.luk (započinjete još jedan dijamant), 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 5vst u sl.luk.
16. red - 1nst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 2vst u sl.luk, 7vst, 2vst u sl.luk, *5pl, 1nst u sl.luk*, ponovite 2x od *do*, 5pl, preskočite 2p, 7vst, *5pl, 1nst u sl.luk*, ponovite 2x od *do*, 5pl, 2vst u sl.luk, 3vst, 2vst u sl.luk, *5pl, 1nst u sl.luk*, ponovite 1x od *do*.
17. red - 5vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 2vst u sl.luk, 7vst, 2vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 5vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, preskočite 2p, 3vst, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 5vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 2vst u sl.luk, 7vst, 2vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 5vst u sl.luk.
18. red - ponoviti 8. red 1x, zatim 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, zatim opet ponoviti kao 8. red.
19. red - ponoviti 9. red 1x, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, ponovite kao 9. red.
20. red - ponoviti 10. red 1x, 5pl, ponovite 10. red.
Od 21. reda nadalje ponavljajte redove 11-20 onoliko puta koliko je potrebno da stignete do kraja reda.


Maramu pletite do željene dužine - u širini ćete imati 4, 5 ili više dijamanata. Završite sa 17. redom, ponavljajući mustru onoliko puta koliko vam to diktira širina marame.

Od ostataka vunice ili pamuka isecite dugačke rese i učvrstite ih na dijagonalne strane marame. Gotov rad pokvasite, ispeglajte i ostavite na ravnoj površini da se potpuno osuši.

Napomena: ukoliko primetite bilo kakvu grešku u uputstvu, zamolila bih vas da mi je napomenete.

четвртак, 28. новембар 2013.

Kutijica u novom ruhu

Jedna obična kutija za štapiće za uši, rešila je da postane malo neobična...

Autor: Tandrzvrk Ivana

... a trebalo joj je:

- ambalaža od štapića za uši
- ukrasni papir za oblaganje
- šareni papir za ružice
- malo tila
- par karanfilića

уторак, 26. новембар 2013.

Talasasti Mantil

Još jednom ruski časopis Žurnal MOD daje inspiraciju za isprobavanje mojih pletaćih mogućnosti. Ovoga puta započela sam prelep mantilić u mustri talasa koji se radi od ostataka prediva različitog sastava, debljine i strukture, što ga čini još lepšim, neobičnijim i izazovnijim za rad.U ovom postu objavljujem originalni model iz broja 551 koji se može naći na internetu u pdf verziji i ostavljam link Žurnal MOD br. 551, a u nekom od narednih objaviću i svoju rukotvorinu...


петак, 25. октобар 2013.

Beautiful Beige Bolero

Ova prelepa bluzica/bolero privukao mi je pažnju pre izvesnog vremena i konačno sam počela da je radim :)

This lovely blouse/bolero caught my eye some time ago and I finally started crocheting it :)Moja verzija bolera / My version of the bolero

четвртак, 10. октобар 2013.

понедељак, 07. октобар 2013.

Neki (ne)zaboravljeni hekleraj šeme i uputstva

U nedavnom postu Krpene LUTKICE
objavila sam heklane radove moje svekrve i neke svoje, a ovde ostavljam sve šeme koje sam uspela za njih da nađem...

 

уторак, 04. јун 2013.

Morski Konjić

Ovaj privezak "morski konjić" inspirisan je nekim idejama sa interneta, a urađen je posrebrenom žicom u kombinaciji sa češkim staklom...

Umetnik: TANDRZVRK
субота, 13. април 2013.

Neobični pleteni tepih

Prelep tepih, urađen potpuno neverovatnom tehnikom pletenja...Može se uraditi i tehnikom kukičanja... ja sam započela dva! :)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...