Neobični pleteni tepih

Prelep tepih, urađen potpuno neverovatnom tehnikom pletenja, skraćenim redovima...


Može se uraditi i tehnikom kukičanja... ja sam započela dva! :)

UPUTSTVO

Prvi element:
Izradu možete početi od bilo kog dela, ali mi ćemo početi od 1. trougla. Što više petlji nanižete - veći će biti i tepih . Ovaj šareni tepih ima 60 p. na jednoj strani svakog elementa (trougla) i to će biti polazna tačka svakog sledećeg elementa.

Dakle, nanižite 60p.
1. red - (sve redove pletite pravim p.) Ispletite 59p, a poslednju 60-tu petlju ostavite na igli neopletenu. Okrenite rad.
2. red - na igli je 60-ta p. prvog reda, skinite 59-tu p. i prebacite je na desnu iglu neopletenu, a ostalih 58p. ispletite pravo. Okrenite rad.
3. red -  ispletite 57 p, a 58-mu p. ostavite na igli neopletenu (sada već imate 3 neispletene p). Okrenite rad.
4. red - na igli su 3 p, sledeću prebacite na desnu iglu neopletenu, ostale p. ispletite pravo. Okrenite rad.
Nastavite na ovaj način ostavljajući po 1 neopletenu petlju u svakom redu, sve dok ne preostane ni jedna petlja. Po završetku ćete dobiti trougao, a po dijagonali tog trougla ostaće sve neispletene petlje na jednoj igli - njih treba da bude 60. (Ovaj metod pletenja zove se "pletenje skraćenim redovima".)

Drugi element:
1. red - ispletite sve neopletene petlje prethodno urađenog 1. elementa (njih 60) i dodajte 1p na kraju reda. Okrenite rad.
2. red - pletite 60p, poslednju p. ostavite na igli neopletenu. Okrenite rad.
3. red - pletite do kraja, dodajte 1p na kraju reda. Ponavljajte 2. i 3. red.
Kada vam se nakupi 30 neopletenih petlji, sa te strane gde ste dodavali počnite da ODUZIMATE po 1p. (oduzimanjem će se formirati rupice). T.j. na ovaj način oduzimate sa dve strane (s jedne strane oduzimate po 1p, a sa druge ostavljate po 1p neopletenu) sve dok na igli ne ostane 1p.

 


Treći element pletite na 60 otvorenih (neopletenih) petlji sa one strane sa koje ste samo oduzimali petlje. Pletite kao i prvi element, oduzimajući petlje sa one strane na kojoj je ostalo 30 završenih petlji.

Ponovite ova 3 elementa još 4x kao na gornjem dijagramu.

Savet br 1: elemente 2, 5, 8, 11 i 14 možete plesti jednom bojom, a ostale drugom bojom i dobićete lep ornament sa zvezdom u sredini.

Savet br. 2: Kada pletete skraćene redove (ili bilo šta drugo što radite po šemi), može se desiti da se zabrojite i ne uvidite odmah koje petlje treba da ostavite neopletene, koliko redova ste uradili, a to se naročito dešava kada rad nastavite sutradan ili nakon nekoliko dana. Zbog toga nije loše uzeti papir i olovku i beležiti koliko petlji ste oduzeli ili koliko redova ste ispleli. Ja uvek uza sebe imam blokčić ili svesku, običnu olovku i gumicu i pišem recke za svaki red koji uradim. To će vam oduzeti par sekundi nakon svakog reda, ali će uštedeti mnogo vremena za eventualno paranje ako negde pogrešite.