Beautiful Beige Bolero

Ova prelepa bluzica/bolero privukao mi je pažnju pre izvesnog vremena i konačno sam počela da je radim :)

This lovely blouse/bolero caught my eye some time ago and I finally started crocheting it :)Moja verzija bolera / My version of the boleroŠeme sam pronašla ovde
I found the pattern here

Materijal:


Originalni model urađen je od tanjeg konca, ne znam tačno, ali recimo za heklicu br.  2 ili 2,5, a ja sam se odlučila za "Helenu", pamučno predivo za heklicu br. 3,5.

Materials:

The original model was completed using a thinner thread, I don't know exactly which one, let's say, for hook no. 2 or 2.5, but I opted for "Helena" cotton thread for hook no. 3.5.

 

Uputstvo:


Najpre uradite tri komada prema Šemi A. Iako šema kaže da treba uraditi početni lančić od 10 očica, ja savetujem da započnete sa 7 (razlika verovatno postoji zbog različite debljine konca). Dalje pratite šemu A.

Instructions:

First, make 3 pieces according to pattern A (Šema A). Although the pattern says you should begin with chain 10, I advise starting off with 7 (the difference is probably due to the different thickness of the thread). Continue according to pattern A.Kada uradite sva tri komada rasporedite ih kao na Slici 1 (gledano do crvene linije).


When you have completed all three pieces, assemble them as shown in Picture 1 below (only the inside pieces to the red line).
Zatim započnite opkukičavanje sva tri dela prateći šemu B. Nit pričvrstite na mestu gde počinje crvena linija i kukičanje nastavite duž poslednjeg reda sva tri prethodno urađena komada.

Next, begin working pattern B (Šema B), attaching the thread in the place where the red line begins, and continue crocheting along the last row of the previous 3 pieces.Ovako bi trebalo da izgleda komad urađen nakon sheme B. Ovo će biti deo oko vrata i deo prednjice (u mom slučaju, M veličina, i rukavi). Slika 2.

This is what the piece should look like after completing pattern B. This will be the yoke of your bolero and the part of front (in my case, me being size M, sleeves too). Picture 2.Sledeći korak je izrada kružnih motiva kao na šemi C.

Next step is working the round pieces, following pattern C (Šema C).Objašnjenja sa šeme:

Početi sa 7 petlji lančića ako je deblje predivo, odnosno sa 10 ako je tanje.
1. red - 3 petlje lančića (račinaju se kao 1 visoki st.), 15 visokih st. u krug = 16 v.st.
2. red - 5 petlji lanč. (vis.st., 2 petlje lanč.) 15x
3. red - 1 mrtva petlja u luk, 3 p.lanč., 2 v.st., (3 v.st. u svaki luk od 2 petlje) 15x (=48)
4. red - 1 petlja lančića (ne računa se kao bod), (3 niska st., 2 niska st. u 1 petlju) 12x. Pritom radite pikot od 7 petlji lanč. posle svakog 6. niskog st. (= 60 n.st. i 10 pikota)
5. red -3 petlje lanč. (= vis.st.), niski st. u središnju petlju između pikota, (12 vis.st. u pikot, niski st. u srednju petlju između 2 pikota) 9x, 11 vis.st. u pikot, sastaviti sa početne 3 petlje lanč.


Explanation from the pattern above:

Begin with ch.7 if you are using thicker thread, or ch.10 if it is thinner, and close in a circle.
round 1 - ch.3 *counts as dc), 15 dc in the round = 16 dc.
round 2 - ch.5 (dc, ch.2) 15 times
round 3 - 1 sl.st. in the arch of previous round, ch.3, dc2, (dc3 in each arch) 15 times (= 48)
round 4 - ch. 1 (doesn't count as sc), (sc3, sc2 in one st.) 12 times. At the sa,e time work picots of ch.7 after each 6th sc.
round 5 - ch.3 (= dc), sc in the middle st. between picots, (dc12 in the picot, sc in the middle st. between 2 picots) 9 times, dc11 into the last picot, join with the first 3dc.


Pošto je moj konac deblji, naravno i kružni motivi su ispali veći,  pa je za moju veličinu (M) potreban manji broj ovih motiva. U originalu potrebno je uraditi 9, a na jednoj od fotografija koje sam pronašla, pletilja je uradila čak 11. Prema svojoj veličini uradite onoliko krugova koliko je potrebno da obuhvate vaše kukove (otprilike gornji deo zadnjice), pa unaokolo sve do sastava rebara s prednje strane.

My choice of thread being thicker caused the motifs to be larger than the original, so I needed fewer motifs for my size (M). Original model has 9 motifs, and in one of the photos which I found on the Internet, the crocheter made 11. According to your size, complete as many motifs as necessary to go around your body from your hips (or the upper part of your bottom) at the back, to about the place where your ribs meet at the front.


Šema D prikazuje način sastavljanja kružnih motiva (od 1-5 reda), a zatim i finalno opkukičavanje po završetku celog bolera:

Pattern D (Šema D) shows the way of assembling round motifs (from rounds 1-5), and also the final bordering after completing the whole bolero:Ovako izgledaju moji delovi sastavljeni u niz, a original predviđa ukupno 9 kružnih komada. Broj ovih motiva zavisiće od Vaše veličine i od debljine konca, pa ćete tu dilemu rešiti tako što ćete se izmeriti, t.j. obaviti santimetarsku traku oko svog tela - od donjeg dela kukova pozadi, preko bočnih strana negde ispod struka, pa sve do ispod grudi spreda. Tako ćete odrediti broj potrebnih motiva.

This is the view of my assembled round motifs; the original proposes 9 pieces. The number of pieces will depend on your size and the thickness of your thread, and this dilema can be resolved by measuring yourself, i.e. by placing the measuring tape around your body - below your hips at the back, to the sides somewhat below your waist and finishing at the place just below the bust at the front. In that way you will determine the number of the round motifs.


Ovako treba rasporediti sve do sada urađene delove pre nego što počnete da ih sastavljate u jednu celinu (Slika 4).

This is the way of arranging all the pieces you have just completed before you start assembling them (Picture 4).
Slika 4 / Picture 4


Na slici 5 vidi se sastavljanje gore urađenih delova. Bod je sledeći: *5 v.st urađenih u jednu petlju (ponavljati od * do kraja svakog reda i sastavljati sa bočnim stranama mrtvim petljama).

Picture 5 shows the assembling of the completed pieces. The stitches are: *5dc in one st (repeat from * to the end of each row, and join to the sides with sl.st).

Slika 5 / Picture 5Šema ispod pokazuje sastavljanje svih delova:

The diagram below shows all the pieces assembled together: Evo još slika koje sam pronašla na netu

Some more pictures I found on the Net


Uspela sam da "izguglam" još koje uputstvo ovde.

I also managed to "google up" more instructions and came across this page