Marama za sva vremena...


Ovu maramu pronašla sam u ormanu kod svojih roditelja, a uradila sam je pre jedno 100 godina. I dalje je lepa i fino greje u prohladnim večerima...


(Prvu objavu ove marame pogledajte ovde)

 
Materijal:

oko 450gr debele vune ili 300gr pamučnog konca ako želite letnju varijantu.


Skraćenice:

p - petlja
pl - petlja lančića
nst - niski stubić (bez navoja)
vst - visoki stubić (sa 1 navojem)
dv - dvostruki visoki stubić (sa 2 navoja)
sl. - sledeći


Uputstvo:

Započnite maramu iz donjeg ugla kukičanjem lančića od 9 petlji, zatvorite mrtvom petljom u krug.

1. red - 7pl, 5vst u krug od 9pl, 3pl, 1dv u sl.p. Okrenite rad (nadalje radite maramu sa okretanjem i sve redove započinjite lančićem od 7p, a završavajte sa 3pl i 1dv u 4.pl prethodnog reda.).
2. red - 1nst u prvi luk, 5pl, 1nst u sl.luk.
3. red - 5vst u prvi luk, 3pl, 1nst u sl. luk, 3pl, 5vst u sl. luk.
4. red - *1nst u prvi luk, 5pl*, od * do * ponovite 2x.
5. red -  5vst u 1.luk, 3pl, 1nst u sl.luk, 3pl, 3vst u sl.luk (započinjete centralni dijamant), 3pl, 1nst u sl.luk, 3pl, 5vst u sl.luk.
6. red - 1nst u prvi luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 2vst u sl.luk, 3vs, 2vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 1nst sl.luk.
7. red - 5vst u 1.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 2vst u sl.luk, 7vst, 2vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 5vst u sl.luk.
8. red -  1nst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 2vst u sl.luk, 11vst, 2vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk.
9. red -  5vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 2vst u sl.luk, 7vst, 3pl, preskočiti 1 p, 7vst, 2vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 5vst u sl.luk.
10. red -  1nst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 2vst u sl.luk, 7vst, 3pl, 1nst u sl.luk, 3pl, preskočiti 2p, 7vst, 2vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 1nst sl.luk.
11. red -  5vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 2vst u sl.luk, 7vst, 3pl, 1nst u sl.luk, 3pl, 1nst u sl.luk, 3pl, preskočiti 2p, 7vst, 2vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 5vst u sl.luk.
12. red -  *1nst u sl.luk, 5pl*, ponoviti 2x od*do*, 5pl, preskočiti 2p, 7vst, 2vst u sl.luk, 3pl, 1nst u sl.luk, 3pl, 2vst u sl.luk, 7vst, *5pl, 1nst u sl.luk*, ponoviti 2x od *do*.
13. red - *5vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl*, ponoviti 1x od *do*, preskočiti 2p, 7vst, 2vst u sl.luk, 1pl, 2vst u sl.luk, 7vst, *5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 5vst u sl.luk*, ponoviti 1x od *do*.
14. red -  *1nst u sl.luk, 5pl*, ponoviti 4x od*do*, preskočiti 2p, 7vst, 1vst u sl.luk, 7vst, *5pl, 1nst u sl.luk*, ponoviti 4x od*do*.
15. red - 5vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 3vst u sl.luk (započinjete sledeći dijamant), 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 5vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, preskočite 2p, 11vst, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 5vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 3vst u sl.luk (započinjete još jedan dijamant), 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 5vst u sl.luk.
16. red - 1nst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 2vst u sl.luk, 7vst, 2vst u sl.luk, *5pl, 1nst u sl.luk*, ponovite 2x od *do*, 5pl, preskočite 2p, 7vst, *5pl, 1nst u sl.luk*, ponovite 2x od *do*, 5pl, 2vst u sl.luk, 3vst, 2vst u sl.luk, *5pl, 1nst u sl.luk*, ponovite 1x od *do*.
17. red - 5vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 2vst u sl.luk, 7vst, 2vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 5vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, preskočite 2p, 3vst, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 5vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 2vst u sl.luk, 7vst, 2vst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 5vst u sl.luk.
18. red - ponoviti 8. red 1x, zatim 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, zatim opet ponoviti kao 8. red.
19. red - ponoviti 9. red 1x, 5pl, 1nst u sl.luk, 5pl, ponovite kao 9. red.
20. red - ponoviti 10. red 1x, 5pl, ponovite 10. red.
Od 21. reda nadalje ponavljajte redove 11-20 onoliko puta koliko je potrebno da stignete do kraja reda.

Maramu pletite do željene dužine - u širini ćete imati 4, 5 ili više dijamanata. Završite sa 17. redom, ponavljajući mustru onoliko puta koliko vam to diktira širina marame.

Od ostataka vunice ili pamuka isecite dugačke rese i učvrstite ih na dijagonalne strane marame. Gotov rad pokvasite, ispeglajte i ostavite na ravnoj površini da se potpuno osuši.


Napomena: ukoliko primetite bilo kakvu grešku u uputstvu, zamolila bih vas da mi je napomenete.