Oficirski džemper - Srpski


Oficirski pulover 261*Creatons 10/11 (Бержер)

Veličine: S – M – L – XL – XXLMaterijal: predivo SPORT, boja Baleine 14 – 15 – 16 – 17 – 18 klupčića od po 50gr.
Sastav: 51% češljana vuna, 49% akril, 50 г / 90 м.
Igle № 3,5 i № 4
1 pomoćna igla
7 dugmadi.

Bodovi
Rebrasti bod 2х2, iglama № 3,5.
Ranfla (rebrasti bod) 1х1, iglama № 3,5.
Glatki bod (na licu prave p., na naličju obrn.), iglama № 3,5 i № 4.
Obrnuti glatki bod (na licu obrn.p., na naličju prave p.), iglama № 3,5.

Skraćenice
p = petlja/petlje,
pp = prava petlja,
op = obrnuta petlja.

Pletenica А, iglama № 3,5. na 29 petlji.

1. red -  (lice pletiva): 2 op., 12 pp, 1 op., 12 pp, 2 op.
Od 2. do 10. reda plesti petlje kako nailaze - pp plesti pravo, a op obrnuto.
11. red - 2 op., 12 petlji ukrstiti nadesno (= skinuti 6 p. na pomoćnu iglu iza pletiva, isplesti sl. 6 p pravo, zatim sa pomoćne igle isplesti 6 pp), 1 op, 12 ukrstiti nalevo (= skinuti 6p. na pomoćnu iglu ispred pletiva, isplesti sl. 6 p pravo, zatim sa pomoćne igle isplesti 6 pp), 2 op.
Od 12. do 18. reda plesti p kako nadolaze.
19. red - 2 op, 6 pp, 6 ukrstiti nadesno (= skinuti 3 p. na pomoćnu iglu iza pletiva, isplesti sl. 3 p pravo, zatim sa pomoćne igle isplesti 6 pp) 1 op, 6 p ukrstiti nalevo (=skinuti 3p. na pomoćnu iglu ispred pletiva, isplesti sl. 3 p pravo, zatim sa pomoćne igle isplesti 3 pp), 6 pp, 2 op.
Od 20. do 26. reda: plesti petlje kako nailaze
27. red - kao 19. red.
Od 28. do 34. reda - plesti petlje kako nailaze.
35. red - kao 19. red.
Od 36. do 44. reda - plesti petlje kako nailaze
45. red - 2 op, 12 p ukrstiti nadesno, 1 op, 12 ukrstiti nalevo, 2 op.
Od 46. do 60. reda - plesti petlje kako nailaze.
61. red. kao 45 red.
Od 62. do 76. reda - plesti petlje kako nailaze.
77. red.:kao 45. red.
Od 78. do 84. reda - plesti petlje kako nailaze.85. red opet plesti od 19. reda.

Pletenica B, iglama № 4. Na 29p.
1red - (lice pletiva) : 2 op, 12 pp, 1 op, 12 pp, 2 op.
Od 2. do 10. reda - plesti petlje kako nailaze.
11. red - 2 op, 12 p ukrstiti nadesno(= kao 11. red pletenice A), 1 op, 12 p ukrstiti nalevo (=к kao 11. red pletenice A), 2 op.
Od 12. do 24. reda plesti petlje kako nailaze.
25. red - opet plesti 11. red.

Probni uzorak
Kvadrat 10 см pravim petljama = 20 p. i 26 redova.
29 p. pletenica А i В = 10 см širine.

LEĐA
Nanizati 94 – 102 – 110 – 118 – 128 p. iglama № 3,5. Plesti 6 см (18 redova.) rebrastim bodom 2х2.
Nastaviti glat bodom na iglama № 4.

Otvori rukava:
Na ukupnoj visini 40 – 41 – 42 – 42 – 43 cm (106 – 110 – 112 – 112 – 114 redova), zatvoriti sa svake strane u svakom 2. redu:
S : 1x 3 p., 1x 2 p, 4x 1 p.
M : 1x 3 p, 2x 2 p, 3x 1 p.
L : 1x 3 p, 2x 2 p, 4x 1 p.
XL : 1x 3 p, 2x 2 p, 5x 1 p.
XXL : 2x 3 p, 2x 2 p, 5x 1 p.
Nastaviti pletenje na preostalih 76 – 82 – 88 – 94 – 98 p.

Ramena i vratni izrez:
Na visini 22 – 23 – 24 – 26 – 27 cm od početka rukavnih izreza (164 – 170 – 174 – 180 – 184 redova ukupne visine), zatvoriti sa svake strane, u svakom 2. redu:
S : 4x 6 p.
M : 2x 6 p, 2x 7 p.
L : 4x 7 p.
XL : 2x 7 p, 2x 8 p.
XXL : 1x 7 p, 3x 8 p.
U isto vreme zatvoriti centralnih 18 – 20 – 22 – 24 – 26 p, nastaviti svaku stranu posebno, završavajući sa strane vratnog izreza, u svakom 2. redu: 1x 3 p, 1x 2 p.

OPŠIVCI PORAMENICA (2 kom.)
Nanizati 36 – 39 – 42 – 45 – 47 p. iglama № 3,5. Plesti 2 cm (6 redova.) ranflom 1х1 i ostaviti ove petlje da miruju.

PREDNJICA
Nanizati 94 – 102 – 110 – 118 – 128 p. iglama № 3,5. Plesti 6 cm (18 redova.) rebrastim bodom 2х2.
Nastaviti iglama № 4: 11 – 13 – 15 – 17 – 20 p. glat bodom, 9 p. pletenica А dodajući ravnomerno 9p. u 1. redu, 6 – 8 – 10 – 12 – 14 p. glat bodom, 29 p. pletenica В ravnomerno dodajući 9 p. u 1. redu, 6 – 8 – 10 – 12 – 14 p. glat bodom, 29 pletenica A, ravnomerno dodajući 9 p. u prvom redu, 11 – 13 – 15 – 17 – 20 p. glat bodom (= 121 – 129 – 137 – 145 – 155 p.).

Izrezi rukava i prorez
Sa svake strane zatvoriti petlje kao i na leđima, a u isto vreme, za prorez zatvoriti centralnih 13p, ostaviti petlje sa desne da miruju, nastaviti na petljama sa leve strane.
Na visini 11 – 2 – 13 – 15 – 16 cm od otvora rukava (136 – 142 – 146 – 152 – 156 redova ukupne visine), plesti 1 red glat bod, ravnomerno oduzimajući 9 petlji na vrhu pletenice А.
Plesti 1 red op na preostalih 36 – 39 – 42 – 45 – 47 p.

Poramenica
U sl. redu na pomoćnu iglu prebaciti  36 – 39 – 42 – 45 – 47 p. ranfle 1x1 i ostaviti da miruje ispred pletiva. Zatim desnom iglom № 4 plesti pravo zajedno 1.p sa prve igle i 1.p. sa druge igle; nastaviti pletenje pletući zajedno 1.p. sa svake igle do kraja reda. Nastaviti glat bodom.

Vratni izrez

Na visini 6cm od poramenice (16 redova posle ranfle 1x1) završiti petlje sa desne strane, u svakom 2. redu:
1x 4 – 5 – 6 – 7 – 8 p, 3x 2 p, 2x 1 p.

Rame
Završiti petlje s leve strane na istoj visini kao i na leđima. Ponovo isplesti petlje sa desne strane koje su mirovale i plesti u obratnom smeru.

RUKAVI
Nanizati 54 – 56 – 58 – 60 – 62 p na igle № 3,5. Plesti 6 cm (18 redova) rebrastim bodom 2x2.
Nastaviti glat bodom iglama № 4, dodajući sa svake strane na rastojanju 1 p. od kraja:
S : 10 x 1 p. u svakom 10 redu.
M : 6 x 1 p. u svakom 10 redu, 5 x 1 p. u svakom 8 redu.
L : 2 x 1 p. u svakom 10 redu, 10 x 1 p. u svakom 8 redu.
XL : 9 x 1 p. u svakom 8 redu, 5 x 1 p. u svakom 6 redu.
XXL : 3 x 1 p. u svakom 8 redu., 13 x 1 p. u svakom 6 redu.
Nastaviti na dobijenih 74 – 78 – 82 – 88 – 94 p.
Na visini 48 cm (128 redova), formirati kuglu rukava, završavajući sa svake strane, u svakom 2. redu:
S : 1 x 3 p, 2 x 2 p, 14 x 1 p, 2 x 2 p, 1 x 3 p. i ostalih 18 п.
M : 1 x 3 p, 2 x 2 p, 14 x 1 p, 3 x 2 p, 1 x 3 p. i ostalih 18p.
L : 1 x 3 p, 3 x 2 p, 12 x 1 p, 4 x 2 p, 1 x 3 p. i ostalih 18p.
XL : 1 x 3 p., 4 x 2 p., 11 x 1 p., 5 x 2 p., 1 x 3 p. i ostalih 18p.
XXL : 1 x 3 p., 5 x 2 p., 10 x 1 p., 6 x 2 p., 1 x 3 p. i ostalih 18p.

KRAGNA
Nanizati 100 – 104 – 108 – 112 – 116 p iglama № 3,5. Plesti 8 cm (24 р.) rebrastim bodom 2х2, počinjući sa 3 pp, i ostaviti p. da miruju.

OPŠIVCI PROREZA (2 kom.)
Desna strana:
Nanizati 16 p. na igle № 3. Plesti 3 p. obrnutim glat bodom, 10p. ranflom 1x1, 3p. glat bodom.
Na visini 26 – 27 – 28 – 30 – 31 cm (78 – 80 – 84 – 90 – 92 redova), završiti sve p.
Leva strana:
Plesti u suprotnom smeru, ali u 7. redu formirati jednu rupicu od 2 p. na rastojanju 7 p. od kraja. Sledeće 4 rupice napraviti na visini od 16 – 17 – 18 – 19 – 20 redova.

EPOLETE (2 kom.)
Nanizati 13 p. na igle № 3,5. Plesti ranflu 1x1 počinjući sa 2 pp.
Na visini 9 cm (26 redova) plesti 2 pp, 5 x 2 pp zajedno, 1 pp. i ostaviti preostalih 8p. da miruju.

ZAVRŠETAK
Sastaviti ramena. Prišiti kragnu za ivicu vratnog otvora. Prišiti opšivke na svaku stranu proreza i na vratni izrez, zatim i male strane dužine od 13p. koje su završene na otvoru, postavljajući ivicu levog opšivka na opšivak desne strane.
Prišiti kugle rukava za ivice otvora rukava, zatim sašiti rukavne i bočne šavove pulovera. Elastičnim bodom prišiti epolete na svako rame duž ramenih šavova. Prišiti 5 dugmadi na ivicu otvora. Na svaku epoletu prišiti po 1 dugme.