Bluza sa visokom ranflom

Lepa šara i divna boja - melanž siva


Preuzeto sa sajta "kniti"

Veličine 38/40 (42/44)

Materijal

  • 450 (500) gr sivog meliranog prediva za igle i heklicu br. 7 (mešavina pamuka i poliamida), 50gr = 85m
  • Igle i heklica br. 6

Preuzeto sa sajta "kniti"

Skraćenice

p - petlja
pp - prava petlja
op - obrnuta petlja
ip - ivična petlja
r - red

Oznake na šemi


Bodovi

Rebrasta mustra - naizmenično 2pp, 2op

Glat bod - na licu pletiva pp, na naličju op

Obrnuti glat bod - na licu pletiva op, na naličju pp

Ažur uzorak - plesti prema šemi 1 (Схема 1), na kojoj su prikazani samo parni redovi (lice pletiva). U neparnim redovima (naličje) sve petlje i navijutke plesti kao op. Sve parne redove počinjati ivičnom p, ponavljati p uzorka, završavati petljama do strelice i ivičnom p. Ponavljati od 1. do 6. reda.

Ažur motiv - plesti kao i ažur uzorak ali prema šemi 2 (Схема 2). Za veličinu 38/40 plesti 1x od 1 - 38 reda, a za veličinu 42/44 - od 1 - 42 reda. Zatim plesti prema uzorku.

Probni uzorak - 16p i 22r = 10x10cm

Leđa - namaći 70 (78)p i plesti 14cm rebrastim bodom, pri tome u poslednjem redu ravnomerno dodati 9 (11)p. = 79 (89)p. Zatim isplesti 2r obrnutim glat bodom. Posle toga na 3 središnje p početi ažur motiv (sve ostale petlje levo i desno od centralnog uzorka plesti obrnutim glat bodom). Posle 38. (42.)r sa obe strane ažur motiva plesti 1p (3p) glat bodom i ip. Nakon 38 (40)cm od početka za izreze rukava oduzeti sa obe strane u svakom 2.r 3x2 i 4x1p = 59 (69)p. Posle 53 (57)cm od početka za izrez oko vrata završiti središnje 23p i obe strane završiti posebno. Za oblinu vratnog izreza završiti sa unutrašnje strane u sledeća 2 reda 1x3p. Na 58 (62)cm od početka završiti preostalih 15 (20)p.

Prednjica - plesti kao leđa, ali sa dubljim izrezom oko vrata, t.j. na 46 (50)cm od početka rada završiti središnje 23p i dalje, odvojeno, još 1x3p u sledeća dva reda sa svake strane.

Rukavi - Početi sa 50p i plesti 2cm rebrastim bodom. Pritom, u poslednjem redu dodati još 1p = 51p. Dalje plesti ažur uzorkom (šema 1). Za kosine rukava dodati sa svake strane u 2.r (12.r) 1x1p, zatim u svakom 10.r 3x1p (u svakom 6.r 7x1p), uključujući petlje koje se dodaju u glat bodu = 59 (67)p. Na 30cm od početka rada za kuglu rukava završiti sa obe strane u svakom 2.r 1x3, 1x2, 12x1, 1x2, 1x3p. Na 45cm završiti preostalih 15 (23)p. 

Sastavljanje - Sašiti ramene šavove. Izrez oko vrata obrubiti jednim redom stubićim bez navoja. Uglaviti rukave, sašiti bočne šavove i šavove rukava.