Džemper sa neobičnom šarom


Izuzetna maštovitost iz ruskog časopisa "IREN" ("ИРЭН").
Ovaj prelepi džemperak odlična je ideja za novogodišnju noć ili neku drugu zimsku svečanost.


Veličine: 34/36, 38/40, 42/44, 46/48, 50/52

UPUTSTVO                                                                                                                  

Materijal

- 7/8/9/9/10 klupčića crnog prediva br. 1, 70% angora i 30% vuna (106 m / 25 gr)
- 4/5/5/6/6 purpurnog prediva, sastava 70% angora i 30% vuna (106 m / 25 gr)
- 1 klupče crnog prediva br. 2, sastava 100% poliamid (100 m / 25 gr)
- 2/2/2/3/3 klupčeta crnog prediva br. 3, sastava 100% poliamid (100 m / 50 gr)
- Igle br. 3,5
- Heklica br. 3,5

Bodovi

Glat bod - na licu pletiva prave petlje, na naličju obrnute
Žakard bod - plesti glat bodom prema datoj šemi za brojanje. Prilikom izmene boja, na naličju ukrštati različite niti prediva da biste izbegli pojavu rupa u pletivu.

Probni uzorak

Glat bodom - 21 petlja i 30 redova = 10 x 10 cm

Leđa

Crnom angora niti nanizati 86/94/102/112/124 p. i plesti glat bodom. Za strukiranje, oduzimati sa obe strane 1 x 1 p. u svakom 14. r, 6 x 1 p. u svakom 12. r. = 72/80/88/98/110 p.
Na 31 cm od početka, za bočne kosine dodavati 2 x 1 p. sa obe strane, u svakom 6. r. i 4 x 1 p. u svakom 4. r. = 84/92/100/110/122 p. 
Na 43. cm za otvore rukava završiti u svakom 2. r. 
vel. 34/36 - 1 x 2, 2 x 1 p. (76 p.)
vel. 38/40 - 1 x 3, 1 x 2, 2 x 1 p. (78 p.)
vel. 42/44 - 2 x 3, 1 x 2, 2 x 1 p. (80 p.)
vel. 46/48 - 2 x 3, 3 x 2, 2 x 1 p. (82 p.)
vel. 50/52 - 3 x 3, 3 x 2, 3 x 1 p. (86 p.)

Na 62/63/64/65/66 cm formirati kosine ramena. U svakom  2. r. završiti:
vel. 34/36 - 4 x 3 p.
vel. 38/40 - 1 x 4, 3 x 3 p.
vel. 42/44 - 2 x 4, 2 x 3 p.
vel. 46/48 - 3 x 4, 1 x 3 p.
vel. 50/52 - 1 x 5, 3 x 4 p.

Istovremeno, za vratni izrez završiti centralne 32 p. i obe strane raditi odvojeno, završavajući 1 x 7 i 1 x 3 p. u svakom 2. r. za okruglinu vratnog izreza.

Prednjica

Crnim predivom angora nanizati 2/4/4/4/4 p. i plesti glat bodom.
Sa DESNE strane dodavati:
vel. 34/36 - 2 x 1 p. u svakom 6. r., 10 x 1 p. u svakom 4. r.
vel. 38/40 - 13 x 1 p u svakom 4. r.
vel. 42/44 - 11 x 1 p. u svakom 4. r. i 5 x 1 p. u svakom 2. r.
vel. 46/48 - 9 x 1 p. u svakom 4. r. i 9 x 1 p. u svakom 2. r.
vel. 50/52 - 6 x 1 p. u svakom 4. r. i 15 x 1 p. u svakom 2. r.

Sa LEVE strane u svakom r. dodavati:
vel. 34/36 - 54 x 1 p.
vel. 38/40 - 55 x 1 p.
vel. 42/44 - 52 x 1 p. i 3 x 2 p.
vel. 46/48 - 50 x 1 p. i 5 x 2 p.
vel. 50/52 - 47 x 1 p. i 8 x 2 p.

Zatim s DESNE strane i purpurnom niti angora, nanizati još 26/32/34/40/48 p. = ukupno 94/104/112/122/136 p. Dalje plesti žakard bodom prema šemi za brojanje.

Desni rukav

Crnom niti angora nanizati 44/46/48/50/50 p. i plesti glat bodom. Sa svake strane dodavati:
vel. 34/36 - 4 x 1 p. u svakom 12. r. i 7 x 1 p. u svakom 10. r. (66 p.)
vel. 38/40 - 7 x 1 p. u svakom 10. r. i 8 x 1 p. u svakom 8. r. (72 p.)
vel. 42/44 - 14 x 1 p. u svakom 8. r. i 1 x 1 p. u svakom 8. r. (78 p.)
vel. 46/48 - 9 x 1 p. u svakom 8. r. i 9 x 1 p. u svakom 6. r. (84 p.)
vel. 50/52 - 19 x 1 p. u svakom 6. r. i 1 x 1 p. u svakom 4. r. (90 p.)

Na 42 cm od početnog reda, za kuglu rukava završiti sa obe str. u svakom 2. r:
vel. 34/36 - 24 x 1 p.
vel. 38/40 - 2 x 2 p, 21 x 1 p, 1 x 2 p.
vel. 42/44 - 1 x 3 p, 2 x 2 p, 20 x 1 p, 1 x 3 p.
vel. 46/48 - 1 x 3 p, 2 x 2 p, 17 x 1 p, 3 x 2 p, 1 x 3 p.
vel. 50/52 - 1 x 3 p, 2 x 2 p, 14 x 1 p, 6 x 2 p, 1 x 3 p.

Odjednom završiti preostalih 18 p.

Levi rukav

Plesti kao desni, ali purpurnom angora vunicom.

Sastavljanje

Sašiti ramene i bočne šavove. Sašiti šavove rukava i uglaviti ih u otvore.
Heklicom, koristeći crno predivo br. 3, uraditi borduru oko vratnog izreza, duž donje ivice leđa i prednjice, kao i duž donje ivice rukava, na sledeći način:
1 red mrtvim petljama.
1 red stubićima s 1 navojem, ubadajući heklicom u zadnji beočug p. prethodnog reda.